Brøyting og veioppdrag

Brøyting

Vi brøyter, strør og koster veier i Fusa kommune. Utenfor kommunen kan vi også rydde langs veier samt rydde veitraseer, noe som innebærer felling, flishugging og utkjøring av ved og tømmer.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

Her finner du oss